Anaal klier problemen.

Mijn Hond heeft anaal klier- problemen!?

De anaal klieren zijn twee klieren die zich bevinden aan weerszijden van de anus van de hond. Zij monden met twee kleine openingen direct in de anus uit. De klier produceert een sterk ruikende vloeistof die tijdens het ontlasten mee naar buiten wordt gemasseerd. De geurstoffen in het anaal kliervocht hebben een signaalfunctie (geurvlag) voor andere honden in de "roedel" en spelen een rol bij het markeren van het territorium. Een bijkomende functie van de anaal klieren is, dat ze mede dienen als "opvangbak" voor afvalstoffen uit het stofwisselingssysteem.

Veel honden hebben problemen met de anaal klieren (ook wel anaal zakjes genoemd) omdat ze niet goed geleegd worden. De inhoud hoopt zich op waardoor de anaal klier overvol raakt. Er ontstaat irritatie en jeuk. De hond gaat zich veel likken in de buurt van de anus of gaat "sleetje rijden". Overvulde anaal klieren zijn erg gevoelig voor infecties, waardoor snel een anaal klierontsteking kan ontstaan. Worden overvulde anaal klieren goed leeg gedrukt door uzelf, dierenarts of trimster is het probleem vaak voor enige tijd verholpen. De druk is weg en de irritatie verdwijnt.

Soms wordt aanbevolen om, bij steeds terugkerende problemen, de anaal klieren dan maar operatief te verwijderen. Ga hier nooit op in. Uw hond mist dan de "geurvlag" voor andere honden en verliest daarmee zijn/haar "identiteit". Dit veroorzaakt veel stress en kan agressie opwekken. Bovendien wordt door het verwijderen van de anaal klieren de stofwisseling n van de "opvangbakken" voor afvalstoffen ontnomen, hetgeen een extra belasting voor de huid betekent.

Waardoor kunnen overvulde anaal klieren ontstaan?

Een belangrijke constatering is dat, wanneer er anaal klier- problemen zijn, in de meeste gevallen beide anaal klieren vol zitten. Een logische gevolgtrekking is dan ook dat er zeer waarschijnlijk een "technische" oorzaak aan ten grondslag ligt.

Normaliter wordt het legen van de anaal klieren veroorzaakt doordat de ontlasting een druk van binnen naar buiten teweegbrengt. Door deze naar buiten gekeerde druk worden de anaal klieren (net als bij een slagroomspuit) leeg gedrukt. Hoewel er gevallen bekend zijn dat afwijkingen in de lichaamsbouw het op natuurlijke wijze legen van de anaal klieren onmogelijk maken, ontstaan de meeste problemen omdat de ontlasting te zacht, of juist te hard is.

Bij te zachte ontlasting ontstaat geen of onvoldoende druk bij het naar buiten glijden van de ontlasting om het anaal vocht mee naar buiten te persen. Bij te harde, droge ontlasting is de druk dermate groot dat ook de anus verkrampt. Hierdoor worden ook de openingetjes van de anaal klieren dicht geklemd. (Ter vergelijking: wanneer u een slagroomspuit ook bij de tuit (anus) dicht klemt, komt er ook niets uit).

In beide gevallen leidt dit tot overvulde anaal klieren en dientengevolge anaal klierproblemen.

Naast het feit dat veel honden te maken hebben met te zachte, dunne ontlasting hebben we de laatste jaren steeds vaker problemen tengevolge van te droge, harde ontlasting. En van de oorzaken daarvan is dat er "een wedstrijd" gaande is tussen meerdere merken hondenvoer. De "wedstrijd" gaat erom welk voer de minste ontlasting produceert.

Deze "wedstrijd" wordt mede ingegeven door de gedachte bij de consument dat bij minder ontlasting de verteerbaarheid van het voer dan wel beter zal zijn. Hoewel daar een kern van waarheid inzit, wordt echter de hoeveelheid ontlasting hoofdzakelijk bepaald door de hoeveelheid vezels in het voer en het vochtgehalte dat in de ontlasting achterblijft na onttrekking van vocht in de dikke darm. Dit laatste is te benvloeden d.m.v. bepaalde toevoegingen aan het voer die er voor zorgen dat in de dikke darm meer vocht aan de "afvalbrij" wordt onttrokken. Hierdoor wordt de ontlasting harder en droger en lijkt het of de verteerbaarheid van het voer beter is.
Ook een hoog botgehalte in het voer geeft een drogere ontlasting. Een hoog botgehalte is meestal te herkennen aan een hoog mineralen- c.q. asgehalte (meer dan 6%) in het voer.

Wat te doen bij anaal klierproblemen?

Allereerst moeten de anaal klieren (zakjes) worden leeg gedrukt. Als u dat niet zelf kunt, laat dit dan doen door uw dierenarts of ga eventueel naar een trimsalon. Wanneer er sprake is van een anaal klierontsteking, laat de dierenarts de klierzakjes dan uitspuiten.

Om zoveel mogelijk opnieuw problemen te voorkomen is het raadzaam meer doortastende maatregelen te treffen. Zoals u in het voorgaande heeft u kunnen lezen, worden veel anaa lklier- problemen veroorzaakt door te zachte of te harde ontlasting. Het is dus zaak hier extra aandacht aan te besteden.

Wanneer de ontlasting van uw hond permanent te zacht is of bijv. in de ochtend redelijk tot goed is en in de middag te dun, vraag dan bij de kassa naar het infoblad No.1; Help, mijn Hond .. heeft gevoelige darmen!? Volg het "therapie"voorstel dat daar in beschreven staat en u zult bemerken dat na verloop van tijd niet alleen de ontlasting van uw hond sterk is verbeterd en de anaal klierproblemen weg zijn of in ieder geval duidelijk minder zijn geworden, maar dat ook de algehele conditie van uw hond een "oppepper" heeft gehad.

Wanneer daarentegen de ontlasting van uw hond te hard en droog is (de hond moet o.a. ook veel te lang en hard persen om de ontlasting kwijt te raken), is het zaak dat de ontlasting "smeuger" wordt en beter glijdt. Dit kan alleen wanneer er in de dikke darm minder vocht aan de "afvalbrij" wordt onttrokken en er daardoor weer een meer natuurlijke vorm van ontlasting ontstaat. Dit kunt u o.a. bereiken door over te stappen op Farm Food HE als voeding voor uw hond.

Wij, Farm Food, hebben er bewust voor gekozen niet mee te doen aan de "wedstrijd".

Dit betekent dat de "Farm Food ontlasting" weliswaar compact is, maar niet te droog. De ontlasting bevat nog een natuurlijke hoeveelheid vocht waardoor deze beter glijdt, de hond minder behoeft te persen en inhoud van de anaal klierzakjes goed naar buiten wordt "gemasseerd".

Farm Food HE is een voer met een zeer hoge verteerbaarheid. Ondanks dat zult u, wanneer u bent overgestapt op Farm Food HE merken dat uw hond, vooral in het begin, een keer vaker ontlasting heeft dan voor die tijd en dat ook de ontlasting enigszins meer volume heeft dan voorheen.

Heel vaak hebben honden met te harde en droge ontlasting ook een onevenwichtige, "magere" darmflora. Mocht dit bij uw hond ook het geval zijn, kan dit tot gevolg hebben dat na overschakeling een vorm van diarree ontstaat. In dat geval adviseren wij u om dezelfde "therapie" te volgen als bij "gevoelige darmen". Informatie en adviezen hierover vindt u in het infoblad "Help, mijn Hond... heeft gevoelige darmen". Dit infoblad is ook bij de kassa verkrijgbaar.

Wanneer er vragen zijn, kunt u contact opnemen met n van onze specialisten. Zij kunnen dan samen met u specifiek op de anaal klier- problemen van uw hond ingaan. Tel: 0499-721804  of e-mail: info@farmfood.be.